eng_flag me_flag

Tehnički sistemi bezbednosti ili SIGURNOSNI SISTEMI predstavljaju osnovnu zaštitu svakog poslovanja sa aspekta bezbednosti ljudi, materijalnih dobara i objekata.

Prepoznajući potrebe korisnika i specifičnosti objekata kao što su maloprodaje, tržni centri, hoteli, banke… projektujemo i izvodimo prilagođena rešenja kako bi sistemi prilikom svakodnevne upotrebe u potpunosti ispunili osnovni zadatak zaštite i povećanja sigurnosti.

Pored visokog kvaliteta opreme i konkurentne cene pružamo i uslugu održavanja.

Sistemi video nadzora

Razvoj IP infrastrukture i smanjenje cena IP video nadzora usmerio je našu ponudu u potpunosti baziranu na IP tehnologiji. Optimizaciju sistema obavljamo odabirom kamera u skladu sa pažljivim pregledom svih pozicija i zahtevima za kvalitetom snimljenog materijala.

Najsavremenijim softverom i opremom odgovaramo na najveće sigurnosne izazove za snimanjem, arhiviranjem i upravljanjem snimljenog sadržaja. Koristimo vrhunsku opremu proizvođača Simens, Samsung, Sanio i Pelko.

Zaštita od požara

Zaštita od požara (automatska dojava, sistemi ranog otkrivanja, detekcija gasova, detekcija ugljen-monoksida, protivpanična rasveta).

Svi požari su u početku neprimetni i tada ih treba evidentirati, a blagovremeno upozorenje i sigurna detekcija bez lažnih alarma su osnov u dojavi i suzbijanju požara.

Zato je investicija u kvalitetan i pouzdan požarni alarmni sistem jedna od najvažnijih pri gradnji novih ili renoviranju postojećih objekata, pri tom je deo važeće zakonske regulative.

Požarni alarmni sistemi predstavljeni su kroz široku lepezu od konvecionalnih sistema do adresabilnih, modularnih i integrisanih sa sistemima glasovne evakuacije.

Za sisteme automatske dojave požara preporučujemo opremu Siemens i JVC.

Interfoni

Interoni - audio i video. Preporučujemo opremu TCS i Komelit.

Alarmni sistemi

Alarmni sistemi (žični i bežični, integrisani)

Jedan od najbitnijih sigurnosnih sistema je protivprovalni alarmni sistem koji kontroliše nedozvoljeno prisustvo osoba na objektu bez fizičkog obezbeđenja ili je dodatna sigurnosna karika postojećem fizičkom obezbeđenju.

Kao preventivno sredstvo zaštite, sistemi su visoko sofisticirani kako ne bi nepotrebno uznemiravali lažnim alarmima izazvanim kretnjama kućnih ljubimaca ili pojavom vetra, a ujedno dovoljno pouzdani da se aktiviraju kada je potrebno.

Prepočujemo opremu proizvođača Simens, DCS i Paradoks.

Kontrola pristupa

(evidencija radnog vremena, kontrola robe i vozila, detektori metala). Sistem kontrole pristupa sa Simens opremom namenjen je zahtevnim korisnicima koji žele kvalitet, a takođe namenjen je implementaciji u velikim objektima:

- Klasična kontrola pristupa na poslovnim objektima sa mogućnošću integracije sa ostalim sigurnosnim sistemima – potpuna objedinjenost sigurnosnih sistema.

- Kontrola i programiranje sistema preko standardnog veb pretraživača.

Pored kontrole pristupa vratima, sistem podržava i druge funkcije: obilasci čuvara, upravljanje rampama za vozila, praćenje prisustva...

Moguće je slanje elektronske pošte ili SMS poruka radi uzbunjivanja obezbeđenja u slučajevima narušavanja sigurnosti.

- Za evidenciju radnog vremena sistemi su prilagođeni malim i srednjim preduzećima, većim kompanijama i državnim ustanovama.

Perimetarska zaštita

Perimetarska zaštita je sistem zaštite prostora (perimetra). Sistem je namenjen za zaštitu vojnih objekata, granica, elektrana, aerodroma, rafinerija, industrijskih postrojenja i sl. Za ovaj sistem zaštite preporučujemo opremu Opteks

Integrisani sistemi zaštite

Integrisani sistem zaštite objekta omogućuje da svi sigurnosni sistemi međusobno komuniciraju, kao i da se preko centralizovanog softvera prate sva alarmna stanja. Požarni i provalni alarmni sistem, kontrola pristupa, video nadzor i ozvučenje će funkcionisati kao jedan sistem.

U slučaju alarma sistem će odmah usmeriti najbliže kamere video nadzora ka alarmnoj poziciji, kontrola pristupa će otključati (u slučaju požara) ili zaključati (u slučaju provale) definisane koridore, a putem razglasa će se emitovati unapred snimljene poruke.

Na velikim i složenim objektima kao što su hoteli, banke, apartmanska naselja, tržni centri, aerodromi, bolnice ili zatvori, praćenje velikog broja sigurnosnih sistema iziskuje velike operativne troškove i kompleksnu organizaciju sistema obezbeđenja.

Integrisani sistemi zaštite preko jedinstvenog grafičkog korisničkog interfejsa omogućuje minimalnom broju zaposlenih da isprate sve pozicije i jednostavno uoče alarmna stanja.

Pametne zgrade

Ovde bismo pomenuli pametne zgrade i njihove prednosti

- centralizovano i pojednostavljeno upravljanje.

- automatska regulacija osvetljenja, regulacija temperature i ventilacije, regulacija roletni i prozora, kompletna zaštita objekta, daljinski pristup i regulacija pametne zgrade…

- ušteda energije

- ukupni troškovi projektovanja i održavanja su niži

Garažni sistemi

Garažni sistemi obezbeđuju punu kontrolu nad parking mestima i garažama, pri tom dajući informacije o broju slobodnih i zauzetih mesta, kontrolišu sistem naplate, ubrzavaju protok vozila i samim tim poboljšavaju efikasnost iskorišćenja kompletnog parking prostora.

Sistem olakšava proces parkiranja i povećava nivo bezbednosti vozila i ljudi na parkingu. Savremeni parking objekti i garaže imaju više različitih komponenti, kao što su rampe, kapije, naplatne stanice, indikatori slobodnih mesta, table sa obaveštenjima za korisnike i upravljački softver. U zavisnosti od vrste i veličine objekta i specifičnih potreba, klijenti se mogu opredeliti za manuelne ili automatske parking sisteme.

Hotelska automatika

Automatska dojava požara, razglasna poruka obaveštenja, SOS signalizacija i protivpanična rasveta predstavljaju danas minimalni standard koji hotel poseduje.

Pored telefonske centrale sa savremenim uslugama, računarske mreže, tu su i sistemi elektronskih brava i kontrole pristupa gostiju. Pored standardne kablovske i satelitske televizije tu su i sistemi gledanja televizije na zahtev.

Ovakvi sistemi omogućuju automatsko isključenje elektro potrošača i klima uređaja kada gost nije u sobi, kao i upravljanje rasvetom, ambijentalnim osvetljenjem, klimatizacijom i integraciju sa provalnim alarmnim sistemom, SOS signalizacijom i dojavom poplave u sobi.

Saradnja koju imamo sa kompanijom Simens, doprinosi da možemo pružiti kompletan inženjering i na ovom polju.