Industrijski objekti

Raznovrsnost objekata za industrijsku proizvodnju zahteva posebnu pažnju. Ovi veoma kompleksni objekti zahtevaju i raznovrsna rešenja.

Zahvaljujući sistemima koje isporučujemo, a koji su prilagođeni industrijskim postrojenjima i zgradama, ceo proces je znatno olakšan, uz veliku uštedu ljudskih i finansijskih resursa.

Rešenja za kontrolu pristupa efikasno i precizno dodeljuju prava pristupa zaposlenima, određujući ko i kada ima pristup određenim prostorijama ili delovima industrijskog objekta.

Za komunikaciju unutar industrijskih postrojenja i zgrada veoma je važna kvalitetna mrežna oprema, kao i telefonski sistemi, a i jedno i drugo su važan deo našeg portfolija. Sistemi za zaštitu od požara i detekciju gasa su u uskoj su vezi sa sistemom javnog razglasa kojim se preko digitalnog javnog ozvučenja šalju obaveštenja radnicima pri nastanku eventualnih incidentnih situacija.

To garantuje brzu reakciju i pravovremenu evakuaciju. I na kraju, za obezbeđenje od zlonamernih aktivnosti nudimo širok spektar sistem za video nadzor i kao i protivprovalne sisteme.