eng_flag me_flag

Finansijske institucije

U ponudi imamo sisteme za video nadzor, protiv-provalne sisteme i kontradiverzionu opremu u vidu detektora metala i druge opreme kojom se otkriva pokušaj unošenja nedozvoljenih predmeta i materijala u zaštićeni prostor.

Pored zaštite prostorija, nudimo i interfonske sisteme i sisteme za perimetarsku zaštitu pomoću kojih se, sa video nadzorom ili bez njega, obezbeđuje imovina koja se nalazi na otvorenom prostoru. Pored sigurnosnih sistema, finansijske institucije moraju da obezbede adekvatna rešenja za prenos novca, kao i stabilan informacioni sistem.

Neposredni kontakt s gotovim novcem, vrednosnim papirima i dragocenostima od banke zahteva rigorozne sisteme za kontrolu pristupa, pa tjub (tube) sistemi predstavljaju efikasno rešenje za transport vrednosnih pošiljki unutar zgrade, bez rizika od njihovog presretanja.

Nudimo i kompletna mrežna rešenja, telefonske i konferencijske sisteme bez kojih se ne može zamisliti svakodnevno poslovanje u modernim finansijskim institucijama.

Državne institucije

Zahvaljujući našem znanju i iskustvu u mogućnosti smo da osmislimo, kreiramo i implementiramo najsavremenija rešenja za uspešno funkcionisanje bilo koje državne institucije.

Specifičnosti ovih ustanova zahtevaju najrazličitija rešenja za svakodnevni rad, počevši od rešenja za računarsko umrežavanje unutar institucije, sistema za prenos i distribuciju signala, pa do klasičnih konferencijskih sistema i sistema za audio-video konferencije.

Tu su i sistemi za evidenciju radnog vremena zaposlenih, ali i rešenja za efikasno upravljanje sistemima za ventilaciju, grejanje i klimatizaciju zgrada u kojima su institucije smeštene, čime se značajno štedi na troškovima svakodnevnog održavanja.

U zavisnosti od delatnosti, pojedinim institucijama su potrebna ne samo rešenja za komunikaciju već i rešenja za brzu i efikasnu razmenu fizičkih pošiljki, kao što su tjub (tube) sistemi.

Bezbednost je veoma značajan aspekt u poslovanju svih državnih institucija, a naša rešenja za zaštitu od požara i detekcije gasa, sistemi za kontrolu pristupa, sistemi za video nadzor, protivprovalni sistemi i perimetarska zaštita prostora oko objekta nude najviši mogući stepen obezbeđenja.

Poseban značaj predstavlja kontradiverziona oprema kojom se sprečava unošenje neželjenih i potencijalno opasnih predmeta i supstanci u objekat. Institucije koje rade s velikim brojem građana imaju potrebu za upravljanjem redovima za čekanje, javnim displejima i sistemima za javni razglas. Svi navedeni sistemi se nalaze u našoj ponudi.

Zdravstvene ustanove

Zdravstvene ustanove imaju potrebu za specifičnim rešenjima visokog stepena sigurnosti, gde se ugrađuju sistemi za signalizaciju koji se sastoje od upravljačkih jedinica, sobnih terminala, pozivnih modula pacijenata (iz sobe, kupatila, kreveta), info-displeja i kontrolnih jedinica u nadzornim sobama. Značajan deo ovih rešenja čine anti-bakterijski kablovi, sistemi za uštedu električne energije i sistemi za neprekidno napajanje važnih uređaja u bolnicama.

Budući da je većina ovih rešenja zasnovana na IP protokolu, za zdravstvene ustanove je veoma značajan kvalitet pasivne i aktivne mrežne infrastrukture.

Pored toga, IP mreže i sistemi za distribuciju signala čine osnovu i za mnoge druge sisteme, kao što su rešenja za klasičnu i IP telefoniju, javne displeje, monitore i razglase, interaktivne table, ali i bezbednosna rešenja koja su sve češće zasnovana na IP protokolu.

Kao i mnoge druge javne ustanove, bolnice i domovi zdravlja imaju potrebu za pouzdanim sistemom za video nadzor, kontrolom pristupa, protivprovalnim i sistemima za detekciju požara i gasa, čime se bezbednost jednog ovako važnog objekta podiže na potreban nivo.

Za sve navedene potrebe mi nudimo efikasna rešenja, kao i za evidenciju radnog vremena zaposlenih, upravljanje čekanjem pacijenata u redovima, tjub (tube) sistemima za transport fizičkih pošiljki i upravljanje parkingom za vozila posetilaca i zaposlenih.

Ustanove kulture

Pozorišta, bioskopi, ali i muzeji i galerije su mesta okupljanja velikog broja posetilaca, što nosi određeni rizik. Ako dodamo činjenicu da se u ovim objektima često čuvaju vredni eksponati, bezbednost mora biti jedan od prioriteta.

U našoj ponudi se nalaze sva rešenja potrebna za dostizanje najvišeg nivoa bezbednosti, ali i drugi sistemi potrebni jednoj modernoj kulturnoj ustanovi. Briga za bezbednost započinje van objekta, gde sistemi za perimetarsku zaštitu i video nadzor obezbeđuju prilaze i imovinu koja se nalazi na otvorenom prostoru.

Unutrašnjost objekata obezbeđuje se kroz zatvoreni sistem kamera unutrašnjeg video nadzora, sisteme za zaštitu elektronskih uređaja i sisteme za kontrolu fizičkog pristupa, koji vode računa o tome ko i kada može da uđe u koju prostoriju.

Protivprovalni sistemi čuvaju eksponate van radnog vremena, a zaštitu umetničkih dela i eksponata od nesrećnog slučaja obezbeđuju sistemi za dojavu požara.

Mnoge kulturne ustanove danas koriste elektronske vizuelne medije kao izvor dopunskih objašnjenja za posetioce, ali sve češće ovi sistemi predstavljaju osnovno sredstvo komunikacije i izvor informacija, pa čak i deo postavke savremenog umetničkog izraza.

U našoj ponudi nalaze se raznovrsna rešenja za audio-vizuelnu komunikaciju i interakciju s posetiocima, od velikih ekrana, preko ekrana osetljivih na dodir, pa do visoko-kvalitetnih javnih razglasa koji se mogu upotrebiti i kao sastavni deo multimedijalne izložbene postavke.

Vojne ustanove

Ustanove koje su povezane s vojskom i sistemom odbrane predstavljaju institucije u kojima sistemi zaštite i komunikacije nikada ne smeju da zataje. Kada je reč o ovako osetljivim projektima, pored savremene bezbednosne, informacione i telekomunikacione opreme i infrastrukture, nudimo i potpunu diskreciju, pouzdano funkcionisanje sistema i njegovo efikasno i jednostavno korišćenje i održavanje.

Budući da je za vojne ustanove bezbednost apsolutni imperativ, obezbeđeni su efikasni sistemi tehničke zaštite, poput sistema perimetarske zaštite koja obuhvata mikrotalasne barijere za ograde, ukopane kablove i IC barijere za otvorene prostore.

Ovi sistemi dopunjuju se modernim sistemima IP video nadzora i sistemima za kontrolu fizičkog pristupa, koji jasno definišu ko i kada ima pravo pristupa određenim prostorijama i koji su od vitalnog značaja funkcionisanje u uslovima vrhunske bezbednosti.

Nudimo i protivprovalne sisteme, kao i kontradiverzionu opremu koja korišćenjem detektora za metal, rendgenskih uređaja i detektora eksploziva sprečava unošenje nedozvoljenih predmeta i supstanci poput oružja ili eksploziva.

Na raspolaganju su i sistemi koji sprečavaju neovlašćeno korišćenje mobilnih telefona i drugih bežičnih uređaja u osetljivom okruženju. Pored specifičnih zahteva za bezbednošću, vojne ustanove imaju potrebu i za drugim sistemima koje nudimo klijentima, poput sistema za evidenciju radnog vremena, profesionalne mrežne opreme i sistema za prenos i distribuciju signala, monitora i interaktivnih tabli.

Za internu i eksternu komunikaciju tu su rešenja iz oblasti telefonije, sistemi javnog ozvučenja (Public Address) i rešenja za audio-video konferencije. Kao i svi veliki objekti, i vojne ustanove mogu da smanje troškove održavanja korišćenjem sistema za upravljanje ventilacijom, grejanjem i klimatizacijom objekata.