Računarske mreže

Računarske mreže su nastale usled potrebe za bržom i efikasnijom razmenom i raspodelom informacija unutar kompanija i objekata i danas svako preduzeće ima LAN mrežu. Vitreum izvodi kompletne radove počev od idejnog rešenja, izrade projekta, instalaterskih radova, optičkih mreža, bežičnog prenosa, do ispitivanja i puštanja u rad. Do sad smo uradili kompletne računarske mreže preko optičkih kablova u velikim sistemima, poslovnim zgradama i u industriji.