SKS

Osnov pouzdanog funkcionisanja svih ugrađenih sistema u nekom objektu je kvalitetno izvedena instalacija.

Pri projektovanju uvek vodimo računa ne samo o postojećim zahtevima već i mogućim budućim situacijama i potrebama korisnika.Sa pasivnom mrežnom i kablovskom opremom kvalitetnih proizvođača rešavamo sve tipove kablovskih razvoda: uzidni, podni, parapetni, plafonski…

Pored projektovanja i usluge instalacije, pružamo usluge testiranja i sertifikacije LAN mreža.