Sistemi javnog razglasa

Sistemi javnog razglasa (Public Address) koje nudimo zasnovani su na digitalnoj tehnologiji, kojom se u potpunosti upravlja pomoću računara, čime se garantuje kvalitet prenosa zvučnih poruka, i koja sadrži niz dodatnih mogućnosti, uključujući i integraciju sa drugim sistemima u svim tipovima objekata.

Pored toga, sve komponente sistema javnog razglasa međusobno su povezane mrežom optičkih kablova, što garantuje vrhunski kvalitet zvuka i pri prenosu signala na većim udaljenostima. Sistemi javnog razglasa služe da se poruka prenese do svakog korisnika u objektu.

Koriste se u tržnim centrima, hipermarketima, bolnicama, aerodromima, industrijskim objektima, vladinim i brojnim drugim institucijama, za istovremeno obraćanje velikom broju posetilaca, ali i za reprodukovanje muzike i reklamnih poruka.

Ugrađujemo opremu koja se sastoji od najkvalitetnijih zvučnika, pojačala, mikseta, plejera, mikrofona i drugih audio komponenti vrhunskih svetskih proizvođača. Pored svoje osnovne funkcije, emitovanja zabavnog sadržaja i raznih obaveštenja, veoma je bitna i mogućnost integracije sistema javnog razglasa sa drugim bezbednosnim sistemima, kao što je sistem za detekciju i dojavu požara, što u slučaju nastanka incidenta osigurava pravovremeno upozoravanje i blagovremenu evakuaciju osoblja i posetilaca.