Sistemi video nadzora

Razvoj IP infrastrukture i smanjenje cena IP video nadzora usmerio je našu ponudu u potpunosti baziranu na IP tehnologiji. Optimamizaciju sistema obavljamo odabirom kamera u skladu sa pažljivim pregledom svih pozicija i zahtevima za kvalitetom snimljenog materijala. Najsavremenijim softverom i opremom odgovaramo na najveće sigurnosne izazove za snimanjem, arhiviranjem i upravljanjem snimljenog sadržaja.