Zaštita od požara

(automatska dojava, sistemi ranog otkrivanja, detekcija gasova, detekcija ugljen-monoksida, protivpanična rasveta). Požare u začetku treba evidentirati, a blagovremena upozorenja i sigurna detekcija bez lažnih alarma su osnov za dojavu i suzbijanje požara. Iz tog razloga je investicija u kvalitetan i pouzdan požarni alarmni sistem jedna od najvažnijih pri gradnji novih ili renoviranju postojećih objekata, a deo je i važeće zakonske regulative. Požarni alarmni sistemi predstavljeni su kroz široku lepezu od konvencionalnih sistema do adresabilnih, modularnih i integrisanih sa sistemima glasovne evakuacije.